רשימת גבאי בתי הכנסת

                     בית כנסת          גבאי        טלפון
"אבותינו" - עולי פרס דרור אלוני 053-3062691
ע"ש כלפו טייב - עולי לוב משה יאמין 052-2536868
"אוצר התורה" - בית יוסף-ספרדי  עופר גואטה 054-7493222
"בית שמעון" - אשכנז שמואל שיטרית 052-7641472
"זכור לאברהם" - עולי מרוקו דוד אביקסיס 052-3311804
"בית יעקב" - עולי פרס יומטוב יומטוב  
"אהבת שלום" - עולי מרוקו שאול מסיקה 050-9554440
ע"ש ר' יוסף חיים - עולי בבל אברהם מלה 054-8883073
"סוכת רחמים" - עולי תימן בן אתלי 050-8347160
"בית דוד" - אשכנז יצחק ניסינבוים 054-9090004
"שבזי" - עולי תימן יששכר יצחקי 09-8990186
"בני עקיבא" - ספרדי רזיאל כהן 052-2322123
חב"ד - האר"י גדליה כץ 054-9770560
"אוהל יצחק רענן" - ספרדי רונן אהרוניאן 052-2514749
"הבאר" - ספרדי מיכאל נפשי 052-7615474
"אחדות ישראל" - ספרדי - צורן מירו חסן 050-7268962
תימני - צורן אברהם שרעבי 054-4250257
חב"ד - צורן מאיר כהן 050-2794770
"השלום" אמיר גבאי 050-7600315
אוהל משה וזכריה הרב דני ביאליק 054-7267897
מבנה זמני רמת אמיר אריק בן ישי 053-5287768

אפיק פרסום בניית אתרים