פיקוח על הפעלת מערך הכשרות במועצות הדתיות

המשרד לשירותי דת מפקח לאורך השנה על הליכי הפעלת מערך הכשרות במועצות הדתיות ברחבי הארץ  על ידי יחידת הפיקוח והבקרה במשרד.
במסגרת היחידה מתבצע פיקוח מינהלי על המועצות הדתיות והמועסקים דרכן בכל הנוגע להיבטים המנהליים בתחומי הכשרות. כפועל יוצא מכך פועלת היחידה באופן שוטף ובביקורות פתע לבדיקת הליכי קליטת מפקחי ומשגיחי כשרות במועצה הדתית, בחינת הליכי מכרז תקין על פי חוק חובת המכרזים בבחירת חברות משגיחי כשרות, בדיקת התאמה בין רשימות  בעלי העסק בעלי תעודות הכשרות במועצות הדתיות מול אישורי תשלומי אגרות הרישוי לפתיחת תיק עסק לתעודת כשרות בביטוח לאומי, בדיקת ניהול תיקי משגיחים ובתי עסק תחת השגחה במועצה הדתית, בדיקה של חפיפה בעבודה בגופי כשרות פרטיים, ביקורות פתע בשטח לבדיקת נוכחות המשגיחים במקום עבודתם ועוד.
 
כמו כן מטפלת היחידה בפניות ציבור ובתלונות של בתי עסק ואזרחים על הליכים מנהליים לא תקינים בהפעלת מערך הכשרות. היחידה בוחנת בקפידה את הפניות ובמידת הצורך מעבירה את הפנייה ליועץ המשפטי של המשרד.
 
היחידה עושה את המרב על מנת לדאוג שההליך המנהלתי של מערך הכשרות בארץ יהיה תקין ועל פי חוק.
 
לכל שאלה בנושא הכשרות בישובינו כגון : עסקים כשרים, כשל כשרותי ועוד ניתן ללהתקשר למפקח הכשרות 0547774164 עידן אטל 

אפיק פרסום בניית אתרים