קבלת תעודת נישואין לאחר החתונה

תעודת הנישואין תונפק על ידי מחלקת הנישואין, לא יאוחר משבועיים מיום קבלת "העתק הכתובה" והמסמכים הנלווים. בכדי לקבל את תעודת הנישואין, על אחד מבני הזוג להגיע אל המועצה הדתית בה נפתח תיק הנישואין. כמו כן, ישנה אפשרות לקבל את תעודת הנישואין הרשמית בדואר בתיאום עם מחלקת הנישואין במועצה.
תעודת הנישואין משמשת הוכחה רשמית לנישואי בני הזוג, ועל כן יש לשמור אותה לשימושים עתידיים

אפיק פרסום בניית אתרים