עריכת חופה וקידושין

 
רשאים לערוך חופה וקידושין רבנים אשר אושרו על ידי רב העיר במועצה הדתית בה נפתח תיק הנישואין, או רבנים אשר אושרו ע"י הוועדה המיוחדת למתן אישורים לעריכת חופות מטעם הרבנות הראשית לישראל.
מח' הנישואין תשמח לשבץ רב לעריכת החופה לכל זוג שיחפוץ בכך ללא תשלום, למעט החזרי הוצאות כפי שנקבעו בהנחיות. במקרים מסוימים רשאי הרב המחתן לדרוש תשלום עבור עריכת חופה וקידושין והחזר הוצאות. לנוחיותכם מצורפת הנחייה של משרד המשפטים בנושא .
עם זאת בני זוג רשאים לבחור רב מטעמם לעריכת חופה ובלבד שיש לו אישור מהרה"ר לישראל או שרב העיר מאשרו.
 

אפיק פרסום בניית אתרים