פתיחת תיק לתעודת רווקות

 
כאמור, במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום הרישום לנישואין, עליו להמציא תעודת רווקות מלשכת רישום הנישואין במועצה הדתית שבמקום מגוריו. (לעניין זה, יחשב למקום המגורים הקבוע הישוב הרשום בספח תעודת הזהות לפחות תקופה של שישה חודשים קודם לרישום הנישואין). במידה ואחד מבני הזוג הינו תושב חוץ, עליו להמציא תעודת רווקות ויהדות מהרבנות הרשמית בשטח השיפוט בו התגורר, המוכרת ע"י הרבנות הראשית לישראל.
 
לפתיחת תעודת רווקות יש להמציא:
תעודת זהות מלאה ועדכנית של משרד הפנים, הספח.
שתי תמונות פספורט.
תעודת נישואין או כתובה מקורית של ההורים.
תשלום אגרה. (כמפורט בקישור שלהלן : תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות ושירותים)) 
עדים: שני/שתי עדים/ות (זכר או נקבה) יהודיים/ות שאינם/ן קרובי משפחה לחתן או לכלה ואינם קרובים זה לזה אשר יעידו על מעמדם האישי של בני הזוג.
גרוש או גרוש ימציאו תעודת גירושין מקורית ואת מעשה בית הדין המקורי המצורף לתעודה. היה והתעודה אבדה, ניתן יהיה לקבל העתקים נאמנים למקור בחתימת בית הדין הרבני בלבד, ולא ע"י עו"ד.
תעודת הגירושין מוחזרת למבקש/ת לטובת הרבנות הפותחת את תיק הנישואין, כאשר תוטבע עליה חותמת רשמית כי ניתנה תעודת פנוי/ה.
במקרה של אלמנות – יש להמציא תעודת פטירה רשמית ממשרד הפנים.

אפיק פרסום בניית אתרים