מידע שימושי לטובלות

בארץ ניתן למצוא מקוואות פרטיים ומקוואות ציבוריים לשימוש הטובלים. סל השירותים המוענק לטובלים ושעות הפתיחה משתנים בין סוגי המקוואות השונים. המועצות הדתיות ברחבי הארץ מעמידות לשירות הציבור מקוואות ציבוריים ומפקחות על הניקיון והשירותים הניתנים במקוואות אלו. 
עלות הטבילה במקוואות הציבוריים נעה בין 16-30 ¤ בהתאם לסל השירותים המוצעים על ידי המקווה. במקוואות רבים ישנו חדר מיוחד לכלה הטובלת, שעלותו גבוהה מעט מהמחיר הקבוע.
לפני הטבילה עצמה ישנן הלכות מפורטות העוסקות בניקיון הגוף, אותן יש לבצע בטרם הגעה למקווה. במקוואות שונים ניתן ישנה תשתית רחצה מתאימה המאפשרת קיום הכנות אלו במקווה. לרוב שירותים אלו שונים ניתנים תמורת תשלום נוסף. ניתן לשאול את הבלנית במקווה לפני הגעה מהם השירותים אותם מספק המקווה ומהו הציוד הנדרש איתו יש להגיע לטבילה. 
ישנם מנהגים שונים הנוגעים למספר הטבילות לנשים, על מנת לשמור על המסורת ומנהגי המשפחה יש להודיע לבלנית מהו מנהגך לפני הטבילה.
במקרה של תקלה במקוואות הציבוריים ניתן לפנות למוקד הארצי לטיפול במקוואות נשים.
הברכה הנאמרת בעת הטבילה: 
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה" 

אפיק פרסום בניית אתרים