רשימת בתי כנסת בעיר

רשימת בתי כנסת בעיר
בית כנסת גבאי טלפון גבאי כתובת בית הכנסת פעיל
"אבותינו"
עולי פרס
דרור יצחק 050-5331731
 
גורדון 7 קדימה
ת.ד 564
יעקב כהן
054-7700744
ע"ש כלפו טייב
עולי לוב
משה יאמין 052-2536868 ד"ר שפירא 31 קדימה
 
 
"אוצר התורה"
בית יוסף-ספרדי
עופר גואטה 054-7493222 מימון 13 קדימה
ת.ד 722
הרב משה דנינו
"בית שמעון"
אשכנז
שמואל שיטרית 052-7641472
 
שבזי 9 קדימה
ת.ד 477
הרב שמואל שיטרית
"זכור לאברהם"
עולי מרוקו
דוד אביקסיס 052-3311804 מ"ג 2 קדימה
ת.ד 1704
 
" בית יעקב"
עולי פרס
יומטוב יומטוב 054-7980192 ד"ר שפירא
קדימה
 
"אהבת שלום"
עולי מרוקו
שאול מסיקה 050-9554440 ויתקין 11 קדימה
ת.ד 713
 
ע"ש ר' יוסף חיים
עולי בבל
אברהם מלה 054-8883073 ההסתדרות 24
קדימה
 
"סוכת רחמים"
עולי תימן
בן אתלי 050-8347160 שבזי 41 קדימה
ת.ד 1182
 
"בית דוד"
אשכנז
יצחק ניסנבוים 054-9090004 ויצמן 1 קדימה
ת.ד 396
 
"שבזי"
עולי תימן
שמואל חי 052-9462592 סימטת אבני קדימה
ת.ד 736
רצון עומרי
050-3200424
"בני עקיבא"
ספרדי
רזיאל כהן 052-2322123 הרב אברהם אביקסיס
קדימה ת.ד 664
קותי יומטוביאן
050-8629898
חב"ד-האר"י גדליה כץ 054-9770560 ויתקין קדימה גבריאל קדוש
053-5773836

 
"אוהל יצחק רענן" ספרדי רונן אהרוניאן 052-2514749 הרצוג 11 קדימה
ת.ד 50
מאיר מרציאנו
054-8856569
"הבאר"
ספרדי
מיכאל נפשי 052-7615474 בן צבי 81 קדימה
ת.ד 3625
שמעון גבאי
052-5430400
צורן-ספרדי מירו  חסן 050-7268962 הדולב לב השרון
צורן
דוד צלניק
 
צורן-תימני אברהם שרעבי 054-4250257 הדולב לב השרון
צורן
 
 
צורן-חב"ד מאיר כהן 050-2794770 הדולב לב השרון
צורן
הרב מאיר
 
"השלום" אמיר גבאי 050-7600315 רח' אברהם אביקסיס
קדימה

 
אוהל משה וזכריה הרב דני ביאליק 054-7267897 רח' הציפורים/שכונת בני ביתך הרב צביקה שפירא
050-7113718
מבנה זמני רמת אמיר אריק בן ישי 053-5287768 רחוב יצחק רבין רמת אמיר  

 

אפיק פרסום בניית אתרים