שרותי המועצה

המועצה הדתית קדימה - צורן


כשרות
המועצות הדתיות מפקחות על תחום הכשרות בהתאם לחוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980 ומכוח חוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג-1983, ואחראיות על מתן תעודות הכשר לבתי העסק בתחומי היישוב. כחלק מכך פועלות המועצות להסדרת נושא כשרויות בתי העסק בתחומן, הכשרה ומינוי משגיחי כשרות, הנפקת תעודות כשרות לבתי העסק, אכיפת תנאי תעודת הכשרות ועוד. כמו כן מטפלות המועצות הדתיות בנושא השחיטה. במסגרת זו מתבצע פיקוח על השוחטים בתחומי אחריותן, בדיקת מהימנותה ההלכתית של השחיטה והכשרת השוחטים בשיתוף הרבנות בתחומן.
 
נישואין
המועצות הדתיות הינן הגוף המוסמך מכוח חוק לרשום זוגות יהודיים הנישאים בנישואין אורתודוכסים. זאת, באמצעות  הרב המקומי הרושם נישואים בהתאם לפקודת הנישואין והגירושין (רישום) ומכוח חוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980. בנושא זה, אחראית המועצה הדתית על פתיחת תיק נישואין לזוגות יהודיים,  הדרכה לפני החתונה, הקצאת רב לעריכת חופה וקידושין מעובדי המועצה והענקת כתובה ואישור נישואין לזוג. מועצות שונות מספקות שירותים נוספים במהלך פתיחת התיק אשר משתנים ממועצה למועצה ומותאמים לקהל היעד של המועצה.
 
קבורה
במקצת מהמועצות הדתיות ישנן מחלקות קבורה, אשר דואגות להיבטים המינהלים בסידורי קבורת הנפטר. במועצות אלו חברות הקדישא אחריות לקביעת מועד ללוויה, הקצאת חלקת קבר וטיפול בגופת הנקבר עד הבאתו לקבורה. ישנן חברות קדישא המספקות שירותים נוספים במהלך הטיפול בנפטר. שירותים אלו משתנים בין חברות הקדישא השונות וניתן לקבל עליהם מידע במועצות הדתיות. במקומות בהם חברת הקדישא אינה חלק מן המועצה, מפנה המועצה הדתית את משפחת הנפטר לחברות הקדישא המקומיות.  
על מנת לקבל שירות יש לפנות אל המועצה הדתית הקרובה לאזור המגורים.
 
עירובין
המועצות הדתיות אחראיות בין היתר על הקמה, הרחבה ותחזוקה של קווי עירוב. במקרה שנדרש להקים קו עירוב חדש או להרחיב עירוב קיים (עקב הקמת שכונה חדשה או הרחבת שכונה קיימת), מגישה המועצה הדתית בקשה לתמיכה מהמשרד ומטפלת בכל הנוגע והנדרש להקמת/הרחבת העירוב. בנוסף, אחראית המועצה הדתית על תחזוקה שוטפת של קו העירוב הקיים. הבדיקה מתבצעת באופן שוטף מדי שבוע, ע"י האחראי לכך במועצה, במיוחד במקומות שבהם נעשות עבודות תשתית, וכן בעקבות בקשות המתקבלות ע"י תושבי המקום. במידה שמתגלה תקלה, דואגת המועצה הדתית לתיקונה לפני השבת הקרובה או להוצאת הודעה מסודרת בדבר תקלה בעירוב.
 
 מקוואות
המועצות הדתיות אחראיות על תחזוקה ותפעול של המקוואות הציבוריים הקיימים בעיר. בכל מקרה של תקלה במקווה ניתן לפנות למועצה הדתית. כמו כן, בכל מקום שמתעורר צורך בשיפוץ חלקי או מלא של מקווה קיים, המועצה משתדלת לתת מענה הולם לבעיה ופועלת בסיוע המשרד לשירותי דת. המועצה אחראית לדאוג לתחזוקה יום יומית של המקווה ותפעול שוטף של המקוואות ע"י הבלניות, שהינן עובדות המועצה. 

אפיק פרסום בניית אתרים