פרשת השבוע - פרשת תזריע "פרשת החודש"
פרשת השבוע - פרשת תזריע "פרשת החודש" רבותינו בגמרא במסכת שבת (דף קמז:) ובמדרש קהלת רבא (ז.ז.) הזכירו רבותינו מעשה שהיה ברבי אלעזר בן ערך (יובא להלן והזכרנוהו כבר), ואמרו,…

...המשך לקרוא
אפיק פרסום בניית אתרים